ESTUDIU‎ > ‎

Tècnic

                                

ESTUDIUOriol Serrano.  
Músic, tècnic de so i porductor musical. 
Experiència en directes i en estudi.